Skip links

CRIS: Principiile orizontale de IMPACT

Programul Operațional Capital Uman (POCU) reprezintă un cadru esențial pentru implementarea proiectelor cu impact semnificativ asupra dezvoltării sociale și economice în România. Ca parte din acest program, proiectul IMPACT se aliniază valorilor POCU și acordă un rol important principiilor orizontale ale dezvoltării durabile și egalității de șanse, având ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții și creșterea incluziunii sociale.

Principii orizontale de IMPACT

Egalitatea de șanse și dezvoltarea durabilă fac parte din setul principiilor orizontale promovate în cadrul proiectului IMPACT, la nivelul CRIS – Centru de Resurse pentru Integrare Sustenabilă. Atunci când vorbim despre EGALITATEA DE ȘANSE ne referim la: „Egalitatea de gen”, „Nediscriminarea”, „Accesibilitate persoane cu dizabilități”, „Schimbări demografice”. Pe când DEZVOLTAREA DURABILĂ are următoarele principii: „Poluatorul plătește”, Protecția biodiversității”, „Utilizarea eficientă a resurselor”, „Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice”, „Reziliența la dezastre”.

Promovarea principiilor orizontale la nivelul CRIS

CRIS – Centru de Resurse pentru Integrare Sustenabilă reprezintă un cadru de sprijin, motivație, dezvoltare și networking înființat în cadrul proiectului IMPACT. CRIS este dedicat tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est, înscriși în grupul țintă al proiectului. La nivelul acestui centru, sunt demarate acțiuni de promovare a principiilor orizontale asumate prin proiect, atât online – pe pagina de Facebook a proiectului, cât și offline – în interacțiunile directe cu beneficiarii.

Practic, în cadrul sesiunilor de informare ref CRIS și facilitățile disponibile organizate periodic la nivelul proiectului IMPACT, am profitat de întâlnirea cu beneficiarii și am abordat pe îndelete inclusiv subiecte legate sustenabilitate și egalitate de șanse. Tinerii participanți sunt invitați să povestească despre experiența lor legată de reciclare, discriminare, emoții, gânduri, informații de tipul „știați că…?” și primesc materiale-suport, precum cu referire la „Protecția mediului”, „Egalitatea de șanse” și „Dezvoltare durabilă”.

Pe pagina de Facebook Impact pentru tinerii NEETs din regiunea Sud Est găsiți postări joviale pe aceleași subiecte dedicate dezvoltării durabile și egalității de șanse, cu informații interesante și îndemnul la responsabilizare pentru un viitor mai echitabil și sustenabil.

Principiile orizontale ale dezvoltării durabile și egalității de șanse reprezintă coloanele fundamentale ale proiectelor POCU și, implicit, al proiectului IMPACT, având un rol semnificativ asupra societății românești. Prin angajamentul față de aceste principii, POCU nu numai că contribuie la îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea durabilă, dar și la construirea unei societăți în care fiecare individ are șanse egale de a-și atinge potențialul. Este un pas crucial în direcția unui viitor mai incluziv și echitabil pentru toți cetățenii României.

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659. cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro