Skip links

Campania IMPACT de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și a încadrării în muncă a tinerilor NEETs

La nivelul proiectului IMPACT, a fost gândită și implementată o campanie amplă de informare și conștientizare a publicului larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanța formării profesionale și încadrării în muncă a tinerilor NEETs. Campania s-a desfășurat atât în mediul online, cât și în cel offline, pe parcursul unui an și patru luni, din mai 2022 până în august 2023.  

Formarea profesională și încadrarea în muncă a tinerilor NEETs reprezintă elemente importante în dezvoltarea unei societăți incluzive și prosperă. Pentru informarea, conștientizarea și sensibilizarea publicului larg cu privire la aceste două aspecte, proiectul IMPACT a implementat o campanie care și-a propus și, mai mult de cât atât, a atins cel puțin următoarele două obiective:

  • INFORMAREA ȘI CONȘTIENTIZAREA ANGAJATORILOR cu privire la beneficiile disponibile societăților care angajează tineri NEETs, având posibilitatea de a se adresa AJOFM pentru a beneficia de subvențiile acordate în baza OUG nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă – ca factor de motivare;
  • INFORMAREA PUBLICULUI LARG cu privire la conștientizarea importanței formării profesionale și încadrării în muncă a tinerilor NEETs, cu scopul combaterii atitudinilor discriminatorii, barierelor și prejudecăților care obstrucționează creșterea nivelului de ocupare la nivel local / regional / național etc.

Campania IMPACT de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și a încadrării în munca a tinerilor NEETs a fost implementată atât ONLINE (prin promovare pe social media, website proiect și alte instrumente digitale, cu utilizarea de hashtag-uri specifice), cât și OFFLINE (prin promovare în cadrul evenimentelor/ acțiunilor derulate în proiect, în colaborare cu partenerii locali, inclusiv prin diseminare de materiale).

Website-ul și pagina de Facebook dedicate proiectului au reprezentat instrumente de bază pentru online, iar evenimentele / întâlnirile directe organizate la nivelul proiectului au constituit mijloc adecvat de promovare și implementare a campaniei offline.

În urma implementării campaniei de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și a încadrării în muncă a tinerilor NEETs s-a reușit sensibilizarea companiilor active în domeniul angajatorilor din România și, respectiv, creșterea interesului acestora de a încadra în câmpul muncii tineri NEETs, atât pentru competențele dobândite în urma absolvirii cursurilor de formare profesionale, cât și pentru beneficiile obținute în baza OUG nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă.

Rezultat concret, în urma campaniei de informare și conștientizare, angajatori de top din România (precum: Profi, Bona Avis, Emag etc.) au trimis oferte de locuri de muncă adresate tinerilor NEETs înregistrați în grupul țintă al proiectului IMPACT. Au fost primite peste 50 de astfel de oferte de locuri de muncă.

În egală măsură, campania de informare a avut un impact pozitiv și în rândul publicului larg, prin mesajele diseminate online și offline,  contribuind la combaterea atitudinilor discriminatorii, barierelor și prejudecăților care obstrucționează creșterea nivelului de ocupare a tinerilor NEETs.

Important de menționat, pe parcursul implementării campaniei IMPACT de informare și conștientizare s-a analizat și ținut cont permanență de situația cu privire la tinerii NEETs (limite, competențe, preferințe, nevoi etc.), pe de o parte, cât și a nevoilor angajatorilor (bariere, prejudecăți etc.), pe de altă parte, astfel încât mesajele construite să aibă un  impact, să sensibilizeze și să mobilizeze audiența să contribuie la o societate incluzivă și prosperă, bazată de valorile și identitatea europeană.

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659. cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro