Skip links

Asociația Brahma anunță lansarea concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 – POCU/908/1/3/150659, în conformitate cu activitatea A5 Creșterea ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs din Sud-Est prin activități de susținere a antreprenoriatului (A). Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri se adresează celor 28 de absolvenți ai programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului IMPACT (curs formare – „Competențe antreprenoriale” și  sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat). Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formularele aferente  și calendarul organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri,  sunt disponibile în secțiunea de mai jos.

Adresa de depunere dosare înscriere concurs evaluare și selectare planuri de afaceri: sediul administrativ al administratorului schemei de minimis (Asociația Brahma) – București, str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere în concurs este 24 mai 2022, orele 1600.

Metodologia prezintă în detaliu condițiile de eligibilitate atât a participanților, cât și a planurilor de afaceri înscrise la concurs, precum și modalitatea de realizare și depunere a dosarului, etapele procesului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formulare aferente.

Metodologie concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

Formulare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

DESCARCĂ

Calendar concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

Etapa 1: Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă

Astăzi, 30 mai 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare finală a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

Potrivit calendarului de organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, în perioada următoare (31 mai – 01 iunie 2022) se va desfășura Etapa 2 – Evaluarea Tehnico-Financiară (ETF), cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

30.05.2022

Listă centralizatoare finală evaluare eligibilitate și conformitate administrativă

VIZUALIZEAZĂ

Astăzi, 26 mai 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare intermediară a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

Aplicanții în cadrul concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri au posibilitatea de contestare a rezultatelor obținute, termenul alocat pentru contestații fiind de 2 zile de la data publicării listei. În urma soluționării contestațiilor, se va publica Lista centralizatoare finală a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1) – proiect IMPACT – POCU/908/1/3/150659.

26.05.2022

Listă centralizatoare intermediară evaluare eligibilitate și conformitate administrativă

VIZUALIZEAZĂ

Etapa 2: Evaluare tehnico-financiară

Astăzi, 02 iunie 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare finală cu rezultatele obținute în urma finalizării etapei de evaluare tehnico-financiară dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

Potrivit calendarului de organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, în perioada următoare (06-07 iunie 2022) se va desfășura Etapa 3 – Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH) în Brăila – Str. Unirii, nr. 315, jud. Brăila (sediul CRIS), cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

02.06.2022

Lista centralizatoare finală cu rezultatele obținute în urma finalizării etapei de evaluare tehnico-financiară dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

Etapa 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH)

Astăzi, 03 iunie 2022, Asociația Brahma publică Anexa 8 la Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri – ”Programare susțineri publice ale planurilor de afaceri înscrise în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri”.

Acțiunea este întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

03.06.2022

Programare susțineri publice ale planurilor de afaceri înscrise în concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 4: SELECTARE INTERMEDIARĂ PLANURI DE AFACERI

(publicare rezultate, termene depunere și soluționare contestații)

Astăzi, 09 iunie 2022, Asociația Brahma publică Raportul de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție. Etapa de selectare intermediară reprezintă o centralizare a rezultatelor celor 2 etape anterioare de evaluare adică ETAPA DE EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ A PLANURILOR DE AFACERI (ETF) și ETAPA DE SUSȚINERE PUBLICĂ A PLANURILOR DE AFACERI (PITCH).

Aplicanții respinși (aflați pe lista de rezervă) au posibilitatea de contestare a rezultatelor obținute, termenul alocat pentru contestații fiind de 2 zile de la data publicării Raportului de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri. În urma soluționării contestațiilor, se va publica Raportul de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

09.06.2022

Raport de selectare intermediară a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 5: SELECTARE FINALĂ PLANURI DE AFACERI

Astăzi, 15 iunie 2022, Asociația Brahma publică Raportul de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

În perioada următoare, conform Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, se va derula ETAPA 6 – VALIDAREA DE CĂTRE OIR POSDRU REGIUNEA SUD-EST A PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE.

15.06.2022

Raport de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

ETAPA 6 – VALIDARE DE CĂTRE OIR POSDRU SE A PLANURILOR DE AFACERI SELECTATE

(rezultate finale)

Astăzi, 22 iunie 2022, Asociația Brahma publică Lista centralizatoare cu rezultatele finale după validarea de către OIR POSDRU SE a planurilor de afaceri selectate, câștigătorii urmând să facă dovada înființării întreprinderilor în acord cu planurile de afaceri propuse și cu metodologiile din cadrul proiectului, în maxim 1 lună de la prezenta publicare.

Acțiunea este întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

22.06.2022

Listă centralizatoare cu rezultatele finale după validarea de către OIR POSDRU SE a planurilor de afaceri selectate

VIZUALIZEAZĂ