Skip links

Asociația Brahma anunță lansarea concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020 – POCU/908/1/3/150659, în conformitate cu activitatea A5 Creșterea ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs din Sud-Est prin activități de susținere a antreprenoriatului (A). Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri se adresează celor 28 de absolvenți ai programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului IMPACT (curs formare – „Competențe antreprenoriale” și  sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat). Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formularele aferente  și calendarul organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri,  sunt disponibile în secțiunea de mai jos.

Adresa de depunere dosare înscriere concurs evaluare și selectare planuri de afaceri: sediul administrativ al administratorului schemei de minimis (Asociația Brahma) – București, str. Aleea Botorani, nr. 5, Bl. V36, sc. 1, parter, cam. 4, sector 5. Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere în concurs este 24 mai 2022, orele 1600.

Metodologia prezintă în detaliu condițiile de eligibilitate atât a participanților, cât și a planurilor de afaceri înscrise la concurs, precum și modalitatea de realizare și depunere a dosarului, etapele procesului de evaluare și selectare planuri de afaceri, formulare aferente.

Metodologie concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ

Formulare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

DESCARCĂ

Calendar concurs evaluare și selectare planuri de afaceri

VIZUALIZEAZĂ