Skip links

Despre RISOD – Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est

La nivelul proiectului IMPACT, în cadrul Centrului de Resurse pentru Integrare Sustenabilă (CRIS) a fost înființată și dezvoltată rețeaua RISOD – Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est, scopul acestea fiind facilitarea și eficientizarea interacțiunii dintre factorii sociali relevanți și tinerii NEETs care au nevoie de sprijin în ceea ce privește integrarea ocupațională și dezvoltarea de competențe.  

RISOD este mai mult decât o rețea. Este un cadru dinamic și interactiv, gândit și dezvoltat în spiritul inovării sociale, cu o contribuție firească către multiplicarea, valorificarea, transferabilitatea rezultatelor şi al impactului proiectului, precum şi a durabilității serviciilor integrate de ocupare dedicate tinerilor NEETs din Sud-Est.

Practic, interacțiunea cu tinerii din Grupul Țintă al proiectului IMPACT nu se termină odată cu ieșirea lor din operațiune. Eforturile și demersurile de sprijin continuă și în afara proiectului, cu resurse proprii și servicii punctuale care pot contribui la dezvoltarea socio-profesională și, implicit, la integrarea acestora pe piața muncii. De exemplu, oferim tinerilor NEETs care au trecut pragul proiectului IMPACT cursuri GRATUITE de educație informală „Etică și conduită profesională” și continuăm să intermediem și, mai ales, să facilităm interacțiunea dintre ei și factorii sociali relevanți (AJOFM-uri, potențiali angajatori etc).

RISOD – Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est este o rețea activată în cadrului proiectului IMPACT, însă cu rol și funcționalitate care trece granițele perioadei de implementare a proiectului, tinerii NEETs de IMPACT fiind o miză asumată pe termen lung.

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659. cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro