Skip links

Brahma anunță deschiderea sesiunii de înscriere în cadrul programului de acompaniament 150659

În perioada 09.02.2023 – 31.07.2023, membrii grupului țintă din proiectul ”IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, POCU/908/1/3/150659, se pot adresa echipei de implementare în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere în cadrul programului de acompaniament.

Asociația Brahma va selecta un  număr de 50 de tineri NEETs care vor beneficia de servicii de acompaniament (fie prin servicii de asistența: decontare taxe cresa / gradinița / after school), fie prin servicii de îndrumare în procesul de integrare socio-profesionala), cu respectarea principiului ”primul venit-primul servit”, procesul de înscriere și selectare fiind transparent, obiectiv, echidistant și nediscriminatoriu.

Principalele criterii de selecție: 1. Să fie membru al grupului țintă eligibil SMIS 150659; 2. Să fie profilat de SPO  în categoria de ocupabilitate ”C” (greu ocupabil) sau ”D” (foarte greu ocupabil).

Membrii grupului țintă eligibil, care se vor înscrie, vor completa dosarul aferent, cu suportul tehnic al echipei de implementare, dosarul urmând a se definitiva în baza efectuării unei vizite la fața locului de către echipa de implementare a proiectului SMIS 150659.

Printre beneficiile directe și suplimentare ale programului de acompaniament, se regăsesc:  menținerea durabilă a ocupării pe piața muncii a tinerilor NEETs care își schimbă statutul pe piața muncii în timpul implementarii proiectului prin menținerea acestora în câmpul muncii; Generarea de efecte pozitive pe termen lung prin creșterea retenției la locul de muncă a tinerilor NEETs ocupați, ameliorând într-o manieră sustenabilă riscul de sărăcie și excluziune socială.

Pentru înscrieri, ne puteți contacta la numărul de telefon 0736 171 207.

Vă așteptăm!

Leave a comment