Skip links

Asociația Brahma anunță câștigătorii concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri IMPACT

Asociația Brahma a publicat Raportul de selectare finală a câștigătorilor concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

Etapa a 5-a „Selectare finală planuri de afaceri” prevăzută în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri s-a încheiat cu succes, lista câștigătorilor de micro-granturi fiind disponibilă pe website-ul proiectului IMPACT.

La concurs au participat 11 candidați – tineri NEETs absolvenți ai programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului IMPACT, respectiv curs formare „Competențe antreprenoriale” și sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat. Aceștia și-au prezentat planurile de afaceri atât în scris, cât și oral în fața unei comisii formată din trei experți evaluatori planuri de afaceri, iar acum 9 dintre ei sunt fericiți și nerăbdători să-și construiască propria afacere, beneficiind de sprijin financiar în valoare de 15.000 Euro (echivalentul în lei).

Urmează validarea de către OIR POSDRU Regiunea Sud-Est a planurilor de afaceri selectate, parcurgerea de către tinerii câștigători a sesiunilor de mentorat în antreprenoriat, înființarea firmelor, semnarea contractelor de subvenție și acordarea subvențiilor.

Așadar, în regiunea Sud-Est se anunță noi afaceri frumoase și de IMPACT, din domenii variate, precum: beauty & hairstyle, spălătorie de rufe în regim self-service, producție și comercializare paleți, servicii muzicale pentru evenimente etc.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Leave a comment