Skip links

Publicare listă centralizatoare FINALĂ a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare Concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1)

Astăzi, 30 mai 2022, Asociația Brahma anunță lista centralizatoare finală a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS:150659, în conformitate cu activitatea A5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

În total, au fost înregistrate 12 aplicații, dintre care 11 admise și 1 respinsă. Nu au fost depuse contestații.  

Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri se adresează exclusiv absolvenților programului de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului IMPACT și prevede  șase etape, după cum urmează:

  • ETAPA 1: Evaluare eligibilitate și conformitate administrativă (ECA)
  • ETAPA 2: Evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri (ETF)
  • ETAPA 3: Evaluare susținere publică planuri de afaceri (PITCH)
  • ETAPA 4: Evaluare și selectare intermediară a planurilor de afaceri (publicare rezultate, depunere și soluționare contestații)
  • ETAPA 5: Selectare finală a planurilor de afaceri
  • ETAPA 6: Validarea planurilor de afaceri selectate de către OIR POSDRU regiunea Sud-Est

Potrivit calendarului de organizare concurs de evaluare și selectare planuri de afaceri, în perioada următoare (31 mai – 01 iunie 2022) se va desfășura Etapa 2, cu respectarea prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la 0736 171 207 sau pe cris@impact-brahma.ro.

 

Leave a comment