Skip links

Publicare listă centralizatoare intermediară a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare Concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1)

Astăzi, 26 mai 2022, Asociația Brahma anunță lista centralizatoare intermediară a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri, acțiune întreprinsă în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659, în conformitate cu activitatea A 5.1 – Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție.

După ce au trecut prin toate etapele prevăzute de programul de pregătire antreprenorială desfășurat în cadrul proiectului IMPACT, respectiv curs formare „Competențe antreprenoriale” și sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat, toți cei 28 absolvenți – tineri NEETs din regiunea Sud-Est – au fost invitați să se înscrie la Concursul de evaluare și selectare planuri de afaceri.

Tinerii au avut la dispoziție aproximativ două săptămâni să pregătească și să depună dosarul de înscriere conform Metodologiei anunțate pe site-ul proiectului IMPACT. Miza concursului constă în finanțarea a 9 planuri de afaceri cu câte 15.000 Euro (echivalentul în lei).

Lista centralizatoare intermediară a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare Concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1) este disponibilă pe website-ul proiectului IMPACT la adresa www.impact-brahma.ro, secțiunea: Concurs antreprenoriat. https://impact-brahma.ro/concurs-antreprenoriat.

Aplicanții în cadrul concursului de evaluare și selectare planuri de afaceri au posibilitatea de contestare a rezultatelor obținute, termenul alocat pentru contestații fiind de 2 zile de la data publicării listei. În urma soluționării contestațiilor, se va publica Lista centralizatoare finală a participanților admiși în urma finalizării etapei de evaluare a eligibilității și conformității administrative dosare concurs evaluare și selectare planuri de afaceri (A5.1) – proiect IMPACT – POCU/908/1/3/150659.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la 0736 171 207 sau pe cris@impact-brahma.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment