Skip links

START campanie de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și a încadrării în muncă a tinerilor NEETs

Astăzi, 02 mai 2022, dăm START campaniei de informare și conștientizare a publicului larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanța formării profesionale și încadrării în muncă a tinerilor NEETs.

Campania se desfășoară la nivelul proiectului IMPACT, atât în mediul online, cât și în cel offline, urmărind – în deosebi – două mari obiective, și anume:

  • INFORMAREA ȘI CONȘTIENTIZAREA ANGAJATORILOR cu privire la beneficiile disponibile societăților care angajează tineri NEETs, având posibilitatea de a se adresa AJOFM pentru a beneficia de subvențiile acordate în baza OUG nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă – ca factor de motivare;
  • INFORMAREA PUBLICULUI LARG cu privire la conștientizarea importanței formării profesionale și încadrării în muncă a tinerilor NEETs, cu scopul combaterii atitudinilor discriminatorii, barierelor și prejudecăților care obstrucționează creșterea nivelului de ocupare la nivel local / regional / național etc.

Durata previzionată a campaniei de informare și conștientizare a publicului larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanța formării profesionale și încadrării în muncă a tinerilor NEETs este de un an și trei luni, sau altfel spus, din mai 2022 până în august 2023.

Campania IMPACT de informare și conștientizare cu privire la importanța formării profesionale și a încadrării în munca a tinerilor NEETs va fi implementată atât ONLINE (prin promovare pe social media, website proiect și alte instrumente digitale, cu utilizarea de hashtag-uri specifice), cât și OFFLINE (prin promovare în cadrul evenimentelor/ acțiunilor derulate în proiect, în colaborare cu partenerii locali, inclusiv prin diseminare de materiale).

Website-ul și pagina de Facebook dedicate proiectului vor reprezenta instrumente de bază pentru online, iar evenimentele și întâlnirile directe organizate la nivelul proiectului vor constitui mijloc adecvat de promovare și implementare a campaniei offline.

Considerăm că formarea profesională și încadrarea în muncă a tinerilor NEETs reprezintă elemente importante în dezvoltarea unei societăți incluzive și prosperă, motiv pentru care putem accent pe informarea, conștientizarea și sensibilizarea publicului larg cu privire la aceste două aspecte, ținând cont în permanență de situația cu privire la tinerii NEETs (limite, competențe, preferințe, nevoi etc.), pe de o parte, cât și a nevoilor angajatorilor (bariere, prejudecăți etc.), pe de altă parte, astfel încât mesajele construite să aibă impact, să sensibilizeze și să mobilizeze audiența să contribuie la o societate incluzivă și prosperă, bazată de valorile și identitatea europeană.

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, Cod SMIS: 150659. cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro