Skip links

Anunț recrutare experți evaluatori planuri de afaceri – SMIS 150659

Asociația Brahma anunță organizarea unui proces de recrutare și selecție trei(3) experți evaluatori planuri de afaceri (reprezentanți ai mediului de afaceri/ patronatelor) ca juriu pentru selecția ideilor de afaceri pentru implementarea corespunzătoare a activității A5.1  Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție  din cadrul proiectuluiIMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor POCU/908/1/3/150659 conform cerințelor de mai jos:

I. Funcția ocupată de experți:

Codul profesional al ocupației: 263107 consultant în management asimilat poziției de expert evaluator planuri de afaceri din cererea de finanțare.

II. Locul și perioada desfășurării activității:

Activitatea celor trei experți evaluatori ai planurilor de afaceri ca juriu pentru selecția ideilor de afaceri se va desfășura, pe perioadă determinată de o lună de zile (perioada estimată 01-31 mai 2022). Locația de derulare a concursului de evaluare și selecție planuri de afaceri se va comunica experților în timp util.

III. Cerințe minime solicitate:

– Studii superioare absolvite cu diplomă de minim 3 ani;

– Domiciliu în aria de implementare a proiectului (regiunea Sud-Est);

– Experiență în consultanță/management/antreprenoriat de minim 11 ani;

– Cunoștințe tehnice în antreprenoriat și management;

– Capacitate de evaluare obiectivă și atenție.

IV Responsabilități

  • Însușirea și aplicarea informațiilor din cadrul Metodologiei de evaluare a planurilor de afacere și a procedurilor de evaluare și selectare a antreprenorilor într-o manieră obiectivă, transparentă, echidistantă și nediscriminatorie;
  • Evaluarea administrativă a dosarelor depuse în conformitate cu Grilă de evaluare administrativă;
  • Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri și publicarea rezultatelor intermediare;
  • Evaluarea participanților în etapa de susținere a planurilor de afacere;
  • Redactarea rapoartelor intermediare și finale;
  • Realizarea listei cu persoanele selectate conform punctajelor obținute, a listei de rezervă și lista persoanelor respinse în urma procesului de evaluare;
  • Participarea la întâlnirile de lucru cu echipa de management și cu ceilalți experți din echipa de implementare în vederea îndeplinirii rezultatelor asumate;
  • Respectarea confidențialității datelor/informațiilor, în condițiile legii și a regulamentelor și metodologiilor stabilite în cadrul proiectului;
  • Respectarea programului de lucru;
  • Realizarea Raportului de activitate, a Fișei de pontaj individuale și centralizarea livrabilelor generate etc.

V. Documente solicitate pentru înscriere:

– Curriculum Vitae în format europass pe care să fie specificat postul vizat “expert evaluator planuri de afaceri – SMIS 150659”;

– Copii după diplome care atestă pregătirea universitară;

– Copii după contractele de muncă sau adeverințe care atestă experiența specifică solicitată;

– Copia actului de identitate sau orice alte documente care atestă identitatea;

– Alte documente relevante pentru desfășurarea concursului (de exemplu: participarea ca membru în alte comisii similare de jurizare și selecție a planurilor de afaceri constituie un avantaj, recomandări, etc.).

VI. Depunerea dosarelor de recrutare

 1. Dosarele candidaților se vor trimite în format scan la adresa de email: office@asociatia-brahma.ro.

2. Data limită pentru depunerea candidaturilor: 15.04.2022, ora 16.00. Fiecare aplicație va primi un număr de înregistrare, care va fi comunicat fiecărui participant în parte.
3. Rezultatul etapei de verificare a documentelor depuse pentru concurs va fi  comunicat individual pe emailul fiecărui participant până cel târziu în data de 19.04.2022, orele 16.00.

4. Persoanele declarate admise la proba de evaluare a CV-urilor, vor participa la un interviu la sediul administrativ al Asociației Brahma (București, Aleea Botorani, nr. 5, bl. V36) sau telefonic, organizat în perioada 19-21.04.2022 (sau în funcție de disponibilitatea persoanelor selectate). Detaliile privind salarizarea vor fi discutate pe parcursul interviurilor.

5. Rezultatele finale ale selecției vor fi afișate pe site-ul proiectului.

6. Contestațiile la rezultatele transmise pot fi depuse în termenul publicat pe site-ul proiectului.

Persoană de contact – Olteanu Sergiu-Cătălin, telefon de contact: 0790 663 754, email: office@asociatia-brahma.ro.

 

Leave a comment