Skip links

Care sunt nevoile profesionale ale tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est

„Tânărul NEET” este definit ca persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în toate statele membre ale UE, începând cu 2010. Pentru a putea veni în sprijinul tinerilor aflați în situația NEET, este important să cunoaștem nevoile profesionale ale acestora și să înțelegem că o societate prosperă presupune asigurarea egalității de șanse și întărirea accesului la educație. 

 

Proiectul IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor, cu toate obiectivele, măsurile și activitățile sale, a fost construit ca răspuns la nevoile profesionale identificate în rândul tinerilor NEETs din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

În acest sens, Asociația Brahma a realizat o analiză proprie denumită „Studiu analiză de nevoi pentru fundamentarea proiectului IMPACT”. Studiul a fost efectuatpeun eșantion reprezentativ de 373 tineri NEETs din județele aferente regiunii Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), iar analiza expune principalele probleme și nevoi profesionale cu care se confruntă aceștia.

Nevoile profesionale ale tinerilor NEETs

Cei mai mulți dintre tinerii aflați în situația NEET din regiunea Sud-Est se confruntă cu probleme legate de lipsa experienței profesionale în domeniul vizat pe piața muncii, accesul redus la oportunități de formare profesională și angajare, lipsa formării profesionale, precum și indisponibilitatea de timp în condițiile îngrijirii permanente a unor persoane. Accesul tinerilor NEETs pe piața muncii este îngreunat și de stereotipurile, prejudecățile  și, nu în ultimul rând, reticența angajatorilor de a angaja persoane vulnerabile.

În consecință de cauză, tinerii își doresc  să aibă mai mult acces la informații cu privire la procesul de înregistrare la SPO – Serviciul Public de Ocupare (59%) și la programe de formare profesională (71%), ameliorându-și astfel perspectivele pe piața muncii. Respondenții studiului și-au exprimat interesul pentru ocupare în domeniul serviciilor (77%) și interesul pentru deschiderea unei afaceri în perioada de implementare a proiectului (71%).

Proiectul IMPACT răspunde nevoilor identificate în rândul tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est, oferindu-le o paletă diversificată de servicii și măsuri active de ocupare. Este vorba despre acces la informații relevante din domeniul ocupațional, cursuri de calificare în diverse meserii, mediere pe piața muncii și acompaniament, acces la întâlniri de tip grup suport etc. 

În loc de concluzie

Valorificarea oportunităților de pe piața muncii este primordială pentru integrarea socială a tinerilor. Având un loc de muncă, tinerii sunt stimulați să își dezvolte potențialul individual și totodată să contribuie la dezvoltarea social-economică a mediului din care provin.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

 

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro.

 

Leave a comment