Skip links

Trei principii de dezvoltare durabilă și măsuri de IMPACT privind valorificarea acestora

„Utilizarea eficientă a resurselor”, „Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice” și „Reziliența la dezastre” completează lista principiilor de dezvoltare durabilă, având un rol vădit în tratarea problemelor de mediu. Ca și în cazul celorlalte teme orizontale POCU 2014-2020, Asociația Brahma și-a stabilit o serie de măsuri prin care să contribuie la dezvoltarea acestora în cadrul proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”, POCU/908/1/3/150659.

Planeta noastră se confruntă cu mari provocări în ceea ce privește mediul și clima, iar vestea bună este că ÎNCĂ mai putem lua măsuri ferme pentru a minimiza daunele și a reface ecosistemele esențiale. Primul pas este CONȘTIENTIZAREA, de aceea mizăm pe diseminarea constantă de practici și informații cu privire la dezvoltarea durabilă, noțiuni și soluții, atât în cadrul Centrului de Resurse pentru Integrare Sustenabilă – CRIS, cât și al Rețelei de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil – RISOD.

Utilizarea eficientă a resurselor – măsuri de IMPACT

Eficiența utilizării resurselor înseamnă să producem mai multă valoare cu mai puține resurse, adaptându-ne – în egală măsură – obiceiurile de consum. În felul acesta, riscul apariției de deficite este limitat, iar impactul asupra mediului se menține în limitele naturale ale planetei. Proiectul IMPACT prevede o serie de măsuri care contribuie la utilizarea eficientă a resurselor, precum: fundamentarea achizițiilor cu ajutorul unor studii de piață ce vizează identificarea ofertelor cu un raport optim cost-beneficii; dezvoltarea comunității virtuale de impact „Societatea NEETs cu viitor – în rețea” care permite eficientizarea procesului de diseminare a informațiilor; activarea CRIS și RISOD pentru tinerii NEETs din regiunea Sud-Est pentru stimularea accesului acestora la resurse pentru ocuparea sustenabilă pe piața muncii.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice – măsuri de IMPACT

Schimbările climatice reprezintă un proces global cu care se confruntă omenirea în acest secol din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. Aceste schimbări sunt generate de activitățile umane, în principal din cauza emisiilor de gaze cu efect de seră, al căror efect principal este încălzirea globală a atmosferei. Proiectul IMPACT respectă prevederile legislative ale OUG 68/2007 și ale Directivei 2004/35/CE, acordând o atenție sporită atenuării schimbărilor climatice prin acțiuni de reducere a consumului de materiale tipărite; derularea unor acțiuni cu accent pe componenta digitală; dotarea sediului proiectului cu echipamente de iluminat cu eficiența crescută din punct de vedere energetic etc.

Reziliența la dezastre – măsuri de IMPACT

Dezastrele reprezintă o amenințare permanentă pentru dezvoltarea durabilă, generând anual numeroase victime omenești și pierderi materiale. Pentru noi, Asociația Brahma, respectarea siguranței și sănătății oamenilor reprezintă un principiu de etică profesională în derularea tuturor activităților propuse. Printre măsurile prin care proiectul IMPACT contribuie la tema „reziliența la dezastre” se enumeră: dotarea sediului cu extinctoare adecvate normelor PSI; verificarea PRAM a instalațiilor electrice; asigurarea achiziționării de către beneficiarii subvențiilor pentru înființarea de noi întreprinderi a unor echipamente sigure și instruirea personalului pentru folosirea acestora, etc.

În loc de concluzie! Proiectul IMPACT este implementat cu respect față de oameni și mediu, contribuind – în felul acesta – la valorificarea principiilor dezvoltării durabile. Dar calitatea vieții din prezent și viitor depinde de felul în care reușim cu toții – de la mic la mare – să ne adaptăm obiceiurile de rutină astfel încât să limităm pe cât posibil poluarea și efectele negative asupra Pământului. Este vorba de lucruri mici cu efect mare, ce țin – de exemplu – de modul în care ne deplasăm sau de alimentele pe care le consumăm. Împreună cu IMPACT spre un viitor sustenabil!

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

 

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro.

 

Leave a comment