Skip links
dezvoltarea durabila

Principii de dezvoltare durabilă de IMPACT: „Poluatorul plătește” și „Protecția biodiversității”

Dezvoltarea durabilă nu este doar un trend la care Asociația Brahma, prin proiectul IMPACT, alege să se raporteze, ci face parte din strategia sa managerială pe termen mediu și lung. În continuare, vorbim despre două principii-cheie ale dezvoltării durabile, „Poluatorul plătește” și „Protecția biodiversității”, regăsite pe lista temelor orizontale POCU 2014-2020, și măsurile concrete prin care ne-am propus să contribuim la dezvoltarea acestora în cadrul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor, POCU/908/1/3/150659.

Ce înseamnă dezvoltare durabilă?

Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la criza ecologică mondială 1929-1933, reușind ulterior să se manifeste în toate sferele economico-sociale și umane, iar astăzi reprezintă noul drum al umanității. Organizația Națiunilor Unite a definit dezvoltarea durabilă în Raportul Brundtland ca fiind dezvoltarea care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Această definiție se referă la faptul că resursele sunt finite și, prin urmare, trebuie folosite în mod responsabil pentru a se asigura că sunt suficiente pentru generațiile viitoare, fără a scădea calitatea vieții actuale.

De ce este importantă dezvoltarea durabilă?

Caracterul prădător al „societății de consum” este tot mai evident și studii recente la nivel mondial atrag atenția asupra faptului că având situația în care fiecare pământean (din cei aproximativ 7 miliarde câți există acum) ar trăi ca un occidental mijlociu, ar fi nevoie de trei planete ca a noastră pentru a satisface nevoile aferente omenirii! Prin urmare, necesitatea adaptării unui stil de viață și de lucru responsabil cu mediul înconjurător devine din ce în ce mai evidentă, fiind cu toții de acord că aerul curat și condițiile atmosferice netoxice, creșterea resurselor de care avem nevoie pentru trai, precum și calitatea apei sunt toate beneficii ale dezvoltării durabile, respectiv sustenabilității.

„Poluatorul plătește”- măsuri de IMPACT  

„Poluatorul plătește” stabilește folosirea mecanismelor de piață astfel încât cel care produce daune mediului înconjurător să ia măsuri de reparare sau de prevenire necesare și să suporte toate costurile aferente. Proiectul IMPACT respectă prevederile legislative ale OUG 68/2007 și ale Directivei 2004/35/CE, manifestând grijă față de mediu prin acțiuni de colectare selectivă și reciclare a hârtiei, tonerelor imprimantelor, plasticului și a altor deșeuri; dotarea locațiilor de implementare cu corpuri de iluminat, echipamente și aparate cu eficiență crescută din punct de vedere energetic; diminuarea volumului de materialele tipărite în favoarea materialelor electronice care reduc amprenta de carbon asupra mediului înconjurător.

„Protecția biodiversității” – măsuri de IMPACT

Conceptul de biodiversitate se referă la diversitatea vieții de pe Pământ şi implică patru nivele de abordare: diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Proiectul IMPACT respectă prevederile legislative ale OUG 195/2005 și OUG 68/2007, manifestând grijă față de biodiversitate prin înființarea unor noi întreprinderi de către tinerii NEETs din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Acestea vor crea noi locuri de muncă, contribuind la ocuparea populației tinere, de orice etnie, din zonele respective și la combaterea migrației ce afectează pe termen lung diversitatea etnoculturală.

IMPORTANT! Pe lângă măsurile enumerate mai sus, proiectul IMPACT diseminează practici și informații cu privire la dezvoltarea durabilă în acțiunile și materialele din cadrul Centrului de Resurse pentru Integrare Sustenabilă – CRIS. Credem că un mediu sănătos este indispensabil pentru o economie durabilă și o societate echitabilă. Este în sarcina noastră, a tuturor, să ne adaptăm pentru a minimiza daunele asupra mediului, să refacem ecosistemele esențiale și să protejăm cu mai multă hotărâre ceea ce încă avem.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro.

Leave a comment