Skip links

START înscrierilor în grupul Țintă al proiectului IMPACT! Ce documente cuprinde dosarul de candidat

Azi, 01.11.2021, proiectul IMPACTInserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor, POCU/908/1/3/150659, implementat de Asociația Brahma pe o durată de doi ani în regiunea Sud-Est (județele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), a început procesul de recrutare a grupului țintă.

Amintim că ținta proiectului IMPACT este reprezentată de 400 de tineri NEETs din regiunea Sud-Est (NEET = Persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 29 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională), dintre care minim 200 de etnie romă, minim 200 din zona rurală și minim 120 profilați în categoriile C („greu ocupabil”) și D („foarte greu ocupabil”).

 

Dosarul de înscriere în grupul țintă IMPACT

Ulterior înregistrării, informării, consilierii și profilării la SPO – Serviciul Public de Ocupare, tinerii NEETs din regiunea Sud-Est sunt sprijiniți de către expertul selectare, integrare, motivare și menținere grup țintă în procesul de întocmire a dosarelor de înscriere în grupul țintă al proiectului IMPACT. Dosarul trebuie să conțină:

  • Cerere de înscriere în GT – însoțită de copie CI/BI/viză flotant; Certificat Naștere, Certificat Căsătorie (unde e cazul), Act de studii (adeverință/  diplomă / foaie matricolă etc.);
  • Acord pentru furnizarea, colectarea, prelucrarea, stocarea, protecția și securitatea datelor cu caracter personal (GDPR);
  • Tabel de clasificare date cu caracter personal;
  • Notificare de informare;  
  • Declarație – dublă finanțare;
  • Declarație apartenență la GT eligibil;
  • Fișa de verificare a condițiilor și criteriilor de eligibilitate, în vederea stabilirii apartenenței la Grupul Țintă (însoțită de documente justificative, inclusiv document doveditor pentru profilare de către SPO).

Este important de știut că în selectarea grupului țintă NU se face niciun fel de deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea dreptului de a participa la proiect, fiind asigurat principiul egalității de șanse și tratament între femei și bărbați, prevenirea oricărei forme de discriminare.

Modalități de depunere a dosarului de candidat la grupul țintă IMPACT

Depunerea dosarelor de înscriere în grupul țintă se poate realiza începând cu data de 01.11.2021, de luni până vineri, în intervalul orar 9:00-17:00. Pentru informații suplimentare privind locația, documentele necesare înscrierii în grupul țintă șamd. tinerii cu profil NEET pot contacta echipa de proiect sau pot vizita documentele și informațiile publicate, utilizând următoarele instrumente, mijloace, canale de comunicare: 

Facilități și servicii IMPACT

Pe lângă servicii integrate, moderne și flexibile de ocupare (informare, consiliere, diverse programe de formare profesională însoțite de subvenții, mediere, ocupare asistată), proiectul IMPACT vine în întâmpinarea tinerilor NEETs din grupul țintă cu servicii de formare, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat și sprijin financiar pentru 9 planuri de afacere.

Tot prin intermediul proiectului IMPACT, tinerilor NEETs  din regiunea Sud-Est le este dedicat Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă (CRIS), cu sediul în Brăila. Acesta reprezintă un cadru de sprijin, motivație, dezvoltare și networking, care – prin toate facilitățile și serviciile puse la dispoziție  – este menit să contribuie real la șansa tinerilor NEETs pentru un viitor mai bun.

 

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro.

Leave a comment