Skip links

IMPACT sau despre cum poate un proiect adresat tinerilor NEETS să sprijine domeniul ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Est

Tinerii reprezintă un atu extraordinar pentru economii și societăți, în general. Drept urmare, abilitarea acestora – prin crearea condițiilor favorabile dezvoltării de talente și competențe necesare implicării active pe piața muncii – devine e-sen-ți-a-lă pentru o dezvoltare economică și socială în egală măsură. Asociația Brahma, prin proiectul IMPACT, și-a propus să sprijine tinerii șomeri cu vârsta între 16-29 ani din regiunea Sud-Est, iar ecourile acțiunilor implementate n-au cum să nu răsune pe termen lung și cu efect de domino în domeniul ocupării.

În luna august a acestui an, Asociația Brahma a dat start proiectului „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” și timp de 24 de luni intense va reuși să informeze, consilieze, formeze, medieze și chiar să încadreze efectiv în muncă sute de tineri NEETs – șomeri cu vârstă între 16 și 29 ani aparținând grupurilor vulnerabile. Apoi, câțiva tineri vor beneficia de formare, consiliere și consultanță în antreprenoriat, iar cele mai reușite nouă planuri de afaceri vor avea șansa să prindă aripi, fiind finanțate și monitorizate pe parcursul implementării.

Dincolo de aceste măsuri cu rezultat (aproape) imediat, valoarea proiectului IMPACT constă în țintirea efectelor pozitive pe termen lung asupra tinerilor NEETs, în principal, precum și a domeniului ocupării forței de muncă, în general.

Efecte de IMPACT pe termen lung în regiunea Sud-Est

Regiunea Sud-Est (cu ale sale 6 județe în componență: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea) se plasează pe poziția a doua ca mărime la nivel național, însă rămâne în urmă în ceea ce privește dezvoltarea economică și educația, cu o pondere a populației aflate în risc de sărăcie și excluziune socială de 40,3%, aproape două ori mai mare decât cea a Regiunii București-Ilfov. CUM va contribui, însă, proiectul IMPACT pe termen lung la îmbunătățirea situației, aceasta-i întrebarea!

Prin înființarea și dezvoltarea unui Centru de Resurse pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est, denumit CRIS, localizat în orașul Brăila.

CRIS – Centru de Resurse pentru Integrare Sustenabila dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est a fost conceput din dorința de a oferi suport gratuit – prin acces la informații utile și servicii de calitate – tinerilor din mediile defavorizate, atât în perioada de implementare, cât și după încetarea finanțării. Centrul deține o sală de lectură cu fond documentar relevant dezvoltării personale și profesionale, invită tinerii la diverse grupuri de suport și întâlniri motivaționale, garantează identificarea continuă de potențiale (re)surse de sprijin ocupațional și îmbunătățirea nivelului de pregătire. Practic, prin înființarea acestui centru de resurse, proiectul IMPACT asigură sustenabilitatea și durabilitatea integrării ocupaționale a tinerilor NEETs din regiunea Sud-Est.

  Prin construirea rețelei RISOD – Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est.

Rețeaua RISOD a fost integrată în proiect cu rolul clar de a dezvolta noi abordări, modele, soluții inovative, adunând laolaltă diferiți actori publici și privați, inclusiv membri ai societății civile, în vederea îmbunătățirii serviciilor socio-profesionale dedicate grupurilor defavorizate. Practic, RISOD va activa cadrul necesar dezvoltării de idei și modele care să contribuie la rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă tinerii NEETs din regiunea Sud-Est pe toate palierele vieții, promovând principiile egalității de șanse, nediscriminării.

Prin elaborarea și diseminarea unui ghid de practici pozitive în domeniul ocupării forței de muncă centrat pe rezultatele și experiențele acumulate în cadrul proiectului IMPACT, prin coroborare cu marcarea tendințelor, perspectivelor, evoluției pieței muncii de la nivel local, regional, național.

Uneori, lauda de sine poate mirosi a bine, fiind sursă de inspirație, încredere și motivație pentru cei din jur. Ghidul de bune practici IMPACT va constitui una dintre resursele principale elaborate în cadrul CRIS – Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă. Practic, prin diseminarea ghidului de practici pozitive în domeniul ocupării forței de muncă se asigură multiplicarea, valorificarea și transferabilitatea rezultatelor proiectului către alți actori sociali.

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor”este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2., cod SMIS 150659.